ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและวิสัยทัศน์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                   เมื่อว

Loading

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันในสถานศึกษา  “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 นา

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ต่อด้วยแจ้งนโยบาย ข้อราชการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 25

Loading

Read more

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 25

Loading

Read more