ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ครั้งที่ 2

จำนวนคนดู: 35

Loading

Read more

ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิตสองมือในโรงเรียนโดยสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก The Genius Center Thailand แก่ทุกโรงเรียนในสังกัดของท่าน

จำนวนคนดู: 45

Loading

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ประเทภวิชาการระดับปฏิบัติการเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งระดับชำนาญการ

จำนวนคนดู: 261

Loading

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพี่เลี้ยงเเละนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.สน.2

จำนวนคนดู: 614

Loading

Read more

ประกาส อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกาา ตำเเหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ในคราวประกาศตำเเหน่งว่างเพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 587

Loading

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

จำนวนคนดู: 310

Loading

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

จำนวนคนดู: 8,581

Loading

Read more