สอบถามการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร ครับ

กระดานสนทนา ถาม-ตอบหมวดหมู่: คำถามสอบถามการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร ครับ

การจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร  EMIS จัดเก็บลูกจ้างด้วยไหมค่ะ