สอบถามการเบิกจ่ายอินเทอร็เน็ต

กระดานสนทนา ถาม-ตอบหมวดหมู่: คำถามสอบถามการเบิกจ่ายอินเทอร็เน็ต
admin ทีมงาน asked 3 เดือน ago

กรณีสำรองจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตไปแล้ว สามารถเบิกคืนได้หรือไม่ อย่างไรครับ

admin ทีมงาน replied 3 เดือน ago

ติดต่อขอแบบฟอร์มเบิกที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ครับ

admin ทีมงาน replied 3 เดือน ago

ได้ครับ สอบถามเพิ่มเติม ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ครับ