กลุ่มกฎหมายและคดี

นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

                                                                       นายสมคิด ประคองญาติ
                                                                ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

 

นายณัฐวรรษ ศิลาธรรมทวีชัย นิติกรปฏิบัติการ