เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2

ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน

1 1047540193 บ้านดอนม่วยโนนค้อ

2 1047540194 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว

3 1047540195 บ้านช้างมิ่ง

4 1047540196 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ

5 1047540197 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง

6 1047540198 บ้านตาลเลียน

7 1047540185 บ้านเชิงชุม

8 1047540188 บ้านโนนพอก

9 1047540189 บ้านกุดน้ำขุ่น

10 1047540190 บ้านนาขามผดุงวิทยา

11 1047540192 บ้านถ่อน

12 1047540208 บ้านห้วยบุ่นนาทัน

13 1047540209 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร

14 1047540210 บ้านนาเลา

15 1047540211 บ้านอูนดง

16 1047540212 บ้านนาใน

17 1047540213 บ้านผักคำภู

18 1047540176 บ้านโนนเรือตอเรือ

19 1047540177 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)

20 1047540178 บ้านกลางหนองดินดำ

21 1047540179 บ้านนาสาวนาน

22 1047540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

23 1047540181 บ้านภูเพ็ก

24 1047540162 บ้านบะฮี

25 1047540163 บ้านท่าสองคอน

26 1047540164 บ้านนาตากาง

27 1047540165 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์

28 1047540166 บ้านบะหัวเมย

29 1047540158 อนุบาลพรรณานิคม

30 1047540159 วัดสุทธิมงคล

31 1047540160 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)

32 1047540161 บ้านบะทองนาหัวช้าง

33 1047540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อย

34 1047540174 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์

35 1047540175 บ้านสมสะอาด

36 1047540182 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง

37 1047540183 บ้านสูงเนินสามัคคี

38 1047540206 บ้านทิดไทย

39 1047540207 บ้านคำแหว

40 1047540200 บ้านไร่บ้านไฮ่

41 1047540201 บ้านคำข่า

42 1047540202 บ้านโนนอุดม

43 1047540203 บ้านโคก

44 1047540204 บ้านเสาขวัญกุดก้อม

45 1047540205 บ้านหินแตก

46 1047540168 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

47 1047540169 บ้านบึง

48 1047540170 บ้านหนองหวาย

49 1047540171 บ้านเปือย

50 1047540172 บ้านขมิ้น

51 1047540184 บ้านบัว (สระพังวิทยา)

52 1047540186 บ้านสว่าง

53 1047540187 บ้านดอนกอย

54 1047540191 บ้านโนนทรายคำ

55 1047540237 บ้านนาถ่อน

56 1047540238 บ้านต้นผึ้ง

57 1047540239 บ้านโพนสวางกลางเจริญ

58 1047540240 บ้านนาล้อม

59 1047540242 บ้านดอนดู่

60 1047540243 บ้านโนนขมิ้น

61 1047540244 บ้านโคกสามัคคี

62 1047540214 พังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

63 1047540215 บ้านนาเหมือง

64 1047540216 บ้านดอนตาลโนนสูง

65 1047540220 บ้านหนองหญ้าปล้อง

66 1047540221 บ้านสร้างขุ่ย

67 1047540222 ชุมชนดงม่วงไข่

68 1047540223 บ้านผ้าขาวโพนแพง

69 1047540224 บ้านม่วงคำ

70 1047540225 บ้านดอนหวาย

71 1047540226 บ้านนาแยง

72 1047540227 บ้านหนองบัว

73 1047540228 บ้านแร่

74 1047540229 บ้านสมสะอาด

75 1047540235 บ้านหนองแคนโคกสะอาด

76 1047540230 บ้านหนองไฮ

77 1047540231 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

78 1047540217 ชุมชนบ้านฝั่งแดง

79 1047540218 บ้านท่าลาด

80 1047540219 บ้านสงเปลือย

81 1047540232 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

82 1047540233 บ้านอุ่มเหม้า

83 1047540234 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด

84 1047540345 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

85 1047540346 บ้านดงบังป่าโจด

86 1047540347 บ้านโคกตาดทอง

87 1047540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม

88 1047540344 บ้านทุ่งเชือก

89 1047540339 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)

90 1047540340 บ้านหนองแปน

91 1047540341 บ้านคำบ่อ

92 1047540342 บ้านคำบิดโคกโพนยาง

93 1047540343 บ้านตาดภูวง

94 1047540338 บ้านดงคำโพธิ์

95 1047540336 บ้านดอนยานาง

96 1047540337 บ้านโคกศาลา

97 1047540332 บ้านผักตบ

98 1047540333 บ้านไฮ่ปลาโหล

99 1047540334 บ้านนาบ่อ

100 1047540335 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม

101 1047540328 บ้านโพนไผ่

102 1047540329 บ้านห้วยบาง

103 1047540330 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง

104 1047540331 บ้านหนองแวง

105 1047540325 วาริชภูมิพิทยาคาร

106 1047540326 บ้านธาตุกุดพร้าว

107 1047540327 บ้านกุดตะกาบ

108 1047540349 บ้านจำปาศิริราษฎร์

109 1047540350 บ้านหนองลาดวิทยาคาร

110 1047540351 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ

111 1047540503 บ้านห้วยเหล็กไฟ

112 1047540504 บ้านดงสว่าง

113 1047540505 บ้านหนองเบญจ

114 1047540508 บ้านสุวรรณคาม

115 1047540510 บ้านอูนโคก

116 1047540511 บ้านหนองบัวบาน

117 1047540507 บ้านโคกมะนาวทันสมัย

118 1047540506 ชุมชนบ้านหนองปลิง

119 1047540421 บ้านค้อใต้

120 1047540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)

121 1047540423 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)

122 1047540424 ชุมพลศึกษา

123 1047540425 คำเจริญวิทยา

124 1047540426 กุดจิกนาสมบูรณ์

125 1047540418 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)

126 1047540419 บ้านยางคำ

127 1047540414 บ้านคำสะอาด

128 1047540415 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา

129 1047540416 บ้านหนองหมากแซว

130 1047540417 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)

131 1047540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)

132 1047540367 บ้านโคกคอนดอนม่วย

133 1047540368 บ้านบึงโน

134 1047540369 บ้านหนองไผ่

135 1047540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)

136 1047540372 บ้านตาล

137 1047540381 บ้านตาลโกน

138 1047540382 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)

139 1047540384 บ้านหนองดินดำ

140 1047540383 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)

141 1047540385 บ้านหนองหลักช้าง

142 1047540386 บ้านนาเตียง

143 1047540387 บ้านหนองหวาย

144 1047540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา

145 1047540398 บ้านเตาไหสร้างแก้ว

146 1047540399 บ้านม้า

147 1047540400 บ้านดอนยานาง

148 1047540401 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)

149 1047540402 บ้านหนองหว้า

150 1047540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ

151 1047540395 บ้านโคกหลวง

152 1047540391 บ้านคันชา

153 1047540392 บ้านหนองหอย

154 1047540393 บ้านธาตุ

155 1047540427 บงใต้โนนรังพัฒนา

156 1047540428 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)

157 1047540429 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)

158 1047540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี

159 1047540431 บ้านโคกหนองกุง

160 1047540432 บ้านคำนาดี

161 1047540433 ชุมชนบงเหนือ

162 1047540434 บ้านดอนหัน

163 1047540435 บ้านขาว

164 1047540436 บ้านบาก

165 1047540437 บ้านจำปานาถ่อน

166 1047540438 บ้านโคกสวัสดี

167 1047540439 บ้านโนนสะอาด

168 1047540420 บ้านหนองกุง

169 1047540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยา

170 1047540406 บ้านดอนม่วงไข่

171 1047540407 บ้านคำไชยวาน

172 1047540412 บ้านนาทม

173 1047540413 บ้านคำสะแนน

174 1047540371 บ้านหนามแท่ง

175 1047540360 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

176 1047540364 บ้านหนองบัวแพ

177 1047540365 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง

178 1047540355 บ้านหนองตาล

179 1047540359 บ้านทุ่งปลากัด

180 1047540380 บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว

181 1047540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)

182 1047540389 บ้านพันนา

183 1047540390 บ้านถ่อน ต.พันนา

184 1047540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)

185 1047540357 บ้านโพนสูง

186 1047540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุม

187 1047540362 บ้านดอนเชียงยืน

188 1047540363 บ้านคำชนดงต้อง

189 1047540378 บ้านนางัว

190 1047540379 บ้านโคกสีไค

191 1047540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

192 1047540374 บ้านแวง

193 1047540375 บ้านโนนเสาขวัญ

194 1047540376 บ้านโพนงาม

195 1047540377 บ้านสร้างแป้น

196 1047540404 บ้านหนองชาด

197 1047540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)

198 1047540403 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

199 1047540352 อนุบาลสว่างแดนดิน

200 1047540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)

201 1047540354 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์

202 1047540356 บ้านหวาย

203 1047540408 หนองหลวงวิทยานุกูล

204 1047540409 บ้านโคกดินแดง

205 1047540410 บ้านโคกสำราญ

206 1047540411 ชุมชัยหนองย่างชิ้น

207 1047540456 บ้านชัยชนะ

208 1047540457 ชุมชนบ้านท่าศิลา

209 1047540458 บ้านภูตะคาม

210 1047540459 บ้านสีสุกห้วยโมง

211 1047540460 บ้านคำก้าว

212 1047540461 บ้านท่าวารี

213 1047540450 บ้านปทุมวาปี

214 1047540451 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

215 1047540452 บ้านโพนสวาง

216 1047540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)

217 1047540454 อภัยดำรงธรรม

218 1047020237 บ้านหนองม่วง

219 1047540448 บ้านโคกสะอาด

220 1047540449 จงกลกิตติขจรวิทยา

221 1047540446 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

222 1047540447 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

223 1047540444 บ้านไทยเจริญ

224 1047540445 อุดมสังวรวิทยา

225 1047540440 ชุมชนส่องดาว

226 1047540441 หนองใสพรเจริญวิทยา

227 1047540442 บ้านทันสมัย

228 1047540443 บ้านหนองกุง

229 1047030184 บ้านโคกศิลา

230 1047030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด

231 1047540573 บ้านคำบอน

232 1047030187 อนุบาลเจริญศิลป์

233 1047030188 บ้านทุ่งคำ

234 1047030189 บ้านสร้างฟาก

235 1047030190 บ้านนาดี

236 1047030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)

237 1047030192 บ้านแกดำ

238 1047030193 บ้านหนองฮังแหลว

239 1047030194 บ้านทุ่งแก

240 1047030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)

241 1047030196 บ้านดอนชัยวิทยา

242 1047540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

243 1047540564 หนองจาน

244 1047030199 บ้านหนองน้อย

245 1047030200 บ้านหนองแสง

246 1047030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน

247 1047030202 บ้านหนองแวงน้อย

248 1047540576 บ้านดงบาก

249 1047030204 บ้านโพนบกหนองผือ

250 1047030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)

251 1047030206 บ้านคำเม็ก

252 1047030207 บ้านนาสีนวล

253 1010470302 ทุ่งเจริญพัฒนา

254 1047540582 บ้านดงสง่า

255 1047030210 บ้านหนองแปน

Loading