ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

จำนวนคนดู: 458

Loading

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2567

จำนวนคนดู: 883

Loading

Read more

ประกาศ การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 290

Loading

Read more

ประกาศ ผลพิจารณาการย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 1,193

Loading

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มรความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 1,102

Loading

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

จำนวนคนดู: 428

Loading

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีความจำเป็นพิเศษ ปี พ.ศ. 2567

จำนวนคนดู: 1,836

Loading

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามรถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

จำนวนคนดู: 269

Loading

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้อต้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

จำนวนคนดู: 364

Loading

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินการย้าย เปลี่ยนตำเเหน่งเเละการโอนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่ง 38ค.(2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 395

Loading

Read more