ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำเเหน่ง เเละรับโอน ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเเละรับย้ายพลเรือนสามัญไปบรรจุเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง 38ค.(2) ฯ

จำนวนคนดู: 273

Loading

Read more

ประกาศ การขึ้นบัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

จำนวนคนดู: 223

Loading

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ครั้งที่ 2

จำนวนคนดู: 81

Loading

Read more

ประกาศ สพป.สน.2 เรื่อง รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเเละความเหมาะสมกับตำเเหน่ง เพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้น ตำเเหน่งประเภทวิชาการ กรณีเป็นผู้ครองตำเเหน่ง

จำนวนคนดู: 142

Loading

Read more

ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิตสองมือในโรงเรียนโดยสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก The Genius Center Thailand แก่ทุกโรงเรียนในสังกัดของท่าน

จำนวนคนดู: 94

Loading

Read more

การย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษ

Loading

Read more