ผู้บริหาร สพป.สกลนคร เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

--------------------------------------------------------------------------

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

--------------------------------------------------------------------------

ผู้อำนวยการกลุ่ม