ผู้บริหาร สพป.สกลนคร เขต 2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา