ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์. 042-722321 โทรสาร. 042-721155
E-Mail : www.sakon2.go.th@gmail.com
Webmaster : doym892@gmail.com

Loading