กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษา และการสนับสนุนการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ในระยะที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

Loading

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  47110                Webmaster : doym82@gmail.com