ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดเเทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand Alone โนวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนคนดู: 32

Loading

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ DLTV สำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 58 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (e-bidding)

จำนวนคนดู: 28

Loading

Read more

ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติหลังเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

                 เมื่อวัน

Loading

Read more

ประกาศ ประกวดราคือซื้อครุภัณฑ์ทดเเทนห้อง DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 58 โรงเรียน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 64

Loading

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เรียน สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 155

Loading

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ DLTV ทดเเทนปี 57 สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 142

Loading

Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 145

Loading

Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ๕๗ สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

จำนวนคนดู: 118

Loading

Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น (e-bidding) โรงเรียนบ้านคำเจริญวิทยา

จำนวนคนดู: 325

Loading

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนสามัญ 216 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงเรรียนบ้านหนองหวาย

จำนวนคนดู: 381

Loading

Read more