ประกาศ ร่างคำสั่ง ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 37 รร. เเละรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเเละราคามาตรฐนครุภัณฑ์

จำนวนคนดู: 469

Read more

ประกาศ ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ ของโรงเรียนหนองเเวงประชาราษฎร์อำนวย ประกาศวันที่ 4 ก.พ. 65

จำนวนคนดู: 110

Read more