ประกาศ สพป.สน. 2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 13

Loading

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เรียน สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 452

Loading

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ DLTV ทดเเทนปี 57 สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 423

Loading

Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 416

Loading

Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ๕๗ สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

จำนวนคนดู: 189

Loading

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนสามัญ 216 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงเรรียนบ้านหนองหวาย

จำนวนคนดู: 520

Loading

Read more