ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments