ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 10/2565 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการวิธีการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)   อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments