ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลขัย ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงสง่า โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา โรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ โรงเรียนห้วยเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมเพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments