อบรมลูกเสือจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านตาดภูวง

              เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 20/2565 โรงเรียนบ้านตาดภูวง และโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการวิธีการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่างานจิตอาสา  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาดภูวง อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments