ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยม ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments