ต้อนรับองคมนตรี

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายอำเภอสว่างแดนดิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และหน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนเครือข่ายยุพราชกับชุมชนโรงเรียน

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments