ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น

              เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รับการประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย โรงเรียนเหมือนบ้าน อบอุ่น น่าอยู่ มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ด้านโอกาส “เราจะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”เน้นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคัน และด้านคุณภาพ ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online on-hand โดยมี นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.และคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments