ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และ ประชุมผู้บริหาร สพป.สกลนคร เขต 2 “คุยกันวันอังคาร”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “คุยกันวันอังคาร” เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ และผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน/หน่วย ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments