การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือหนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร  ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง (S.A.T.C.)  รุ่นที่ 1/2565 เพื่อให้ลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการวิธีการลูกเสือ  การปฏิบัติ  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มารยาท  ความอดทน  ความสามัคคี คุณธรรม และจริยธรรม  ณ ค่ายลูกเสือหนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments