ตรวจเยี่ยนโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

              เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เขต 2 และนางสาวอาภากร ศรีดามาตร์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126) เพื่อให้คำแนะนำการเรียนการสอน และขวัญกำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments