ประชุมคณะทำงานจัดทำกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานจัดทำกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายการเงินอุดหนุนรายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายการเงินอุดหนุนรายหัว) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ณ ห้องประชุมห้องพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments