บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก้าวท้าใจในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก้าวท้าใจในสถานศึกษาระหว่างสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และเขตตรวจราชการที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี ทั้งการมีโภชนาการที่ดี สุขภาพจิตที่ดีและมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments