กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่  27  มิถุนายน 2565  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การเข้าแถวเคารพธงชาติ  พิธีสวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศนโยบายงดรับและการให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ สำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบโดยมุ่งเน้นตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments