โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอวาริชภูมิ

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 และ 10 อำเภอวาริชภุมิ โดยเน้นนโยบาย ข้อราชการ การจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ และขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ได้รับบรรจุ แต่งตั้งใหม่ โอน ย้าย และแสดงชื่นชม ยกย่อง ผู้ครบวาระเกษียณอายุราชการในปี 2565 ณ ห้องประชุม ณ หอประชุมภูส้มโฮง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments