ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  นายชรินทร์ เจริญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online เพื่อให้การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ ดังนี้  1) สรุปผลการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564   2) ชี้แจงภารกิจของศูนย์สอบที่ต้องดำเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม   3) แนวทางการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565   4) ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments