ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดสกลนคร

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ชรินทร์ เจริญไชย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ชั้น ป.1- ป.6 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยสภากาชาดไทยได้คัดเลือกจังหวัดสกลนคร  เป็นจังหวัดนำร่อง และเป็น 1 ใน 45 จังหวัดเป้าหมาย  ดำเนินโครงการตามแบบทดสอบคู่มือสอนเสริม Scaffolding ที่สภากาชาดไทยกำหนด และแบบสอนเสริมที่หน่วยงานด้านการศึกษาจังหวัดสกลนครจัดทำ  เป็นการสนับสนุนการช่วยสอนเสริมของครูประจำชั้น  ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาการสอนปกติ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments