ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูอาสาสมัครช่วยสอน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกครูอาสาสมัครช่วยสอนโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดสกลนคร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการในการแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย โดยนำชุดฝึกที่ใช้เทคนิค Scaffolding นำไปทดลองสอนจริงในโรงเรียนเป้าหมาย โรงเรียนละ 1-2 คน มีดังนี้ 1. โรงเรียนชุมบดมาดพอกน้อย  2. โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี  3. โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)  4. โรงเรียนบ้านนาดีหนองไผ่  5. โรงเรียนอนุบาลพรรณนานิคม (เครือข่าย)เหล่ากาชาดสกลนคร ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี  

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments