ประชุม โครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด”

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 256๕ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการ”ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด” เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย, อารมณ์-จิตใจ, สังคม และสติปัญญา ให้เป็นคนดี มีวินัย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments