ประชุมการใช้ระบบข้อมูลการเจริญเติบโต การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน

เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายสำราญ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลการเจริญเติบโต การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน และการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุภาพดี และเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ มีการให้ความรู้ ปลูกฝังเจตคติ เสริมสร้างทักษะที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยมี วิทยากรจาก สสจ.สกลนคร และศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments