ลงพื้นที่ติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เข้าระบบการศึกษา ป้องกันและลดปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน และ”โครงการพาน้องกับมาเรียน”

เมื่อวันที่  19 – 20 กันยายน 2565 นายพลขัย ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  มอบหมายให้  นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เข้าระบบการศึกษา โครงการป้องกันและลดปัญหาเด็กตกหล่น และออกกลางคัน ของนักเรียนระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับบมาเรียน” ณ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา และโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments