ประชุมคณะกรรมการจัดทำกลยุทธ์ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร(SWOT)

                   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการจัดทำกลยุทธ์ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร(SWOT) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2565 โดยสรุปผลการดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณา กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนระดับต่างๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments