ประชุมคณะกรรมการยกร่างการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการยกร่างการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณานำเสนอโครงการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี เพื่อพิจารณานำเสนอโครงการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments