ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นายชรินทร์ เจริญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  ผ่านระบบทางไกลผ่านจอ Video Conference ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments