ประชุมชี้แจ้งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมาย ให้นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจ้งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี  

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments