เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติ สมัครอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

               ขอเชิญชวน ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สมัครอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแสดงความจำนงพร้อมทั้งกรอกข้อมูลประวัติตามแบบฟอร์ม(แบบที่ 7)  ตามหนังสือของ สพป.สกลนคร เขต 2 ที่ ศธ 04143/3221 ลงวันที่  8 ธ.ค.2565  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments