ประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 256๕ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี  (ปีการศึกษา 2565 – 256๙) เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาในระบบจัดเก็บ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments