ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกระบวนกา รับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments