อบรมในรูปแบบออนไลน์ “ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System : AMSS++”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ “ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System : AMSS++” ให้แก่ธุรการกลุ่มต่างๆ เพื่อพร้อมจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี    นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายณ ห้องประชุมพุทธรักษาให้แก่ธุรการกลุ่มต่างๆ เพื่อพร้อมจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments