ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567

  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 เพื่อปรึกษาหารือ และรับทราบข้อเสนอแนะในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ สพป.สกลนคร เขต 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 เพื่อปรึกษาหารือ และรับทราบข้อเสนอแนะในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ สพป.สกลนคร เขต 2
Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments