เปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน และนายพรชัย ปาระพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ ลูกเสือ–เนตรนารี ที่สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีให้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments