รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน เข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน เพื่อให้ผลดำเนินงานถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments