โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments