ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

              เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สพฐ. กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร โดยโรงเรียนต้องมีความพร้อมด้านเอกสาร หลักสูตรสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments