อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงาน สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน การอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงาน สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 เพื่อมุ่งเน้นระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ส่งเสริมความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้สังคม ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments