การอบรมโครงการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน การอบรมโครงการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา  พัฒนาความเข้มแข็งให้ครู บุคลากร และโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยมี ครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม จำนวน 255 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments