ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

                   เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments