ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 2 ที่ 225/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments