ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น ของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

                    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น ของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อพิจารณาโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาของนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา        

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments